Logo pajos reizen 1500 500 oranje achtergrond

Dagtochten | Busreizen | Bus verhuur | Chauffeursdiensten 

Reisinformatie

We beginnen met een tocht helemaal binnendoor, als we eenmaal de afslag Weert genomen hebben. Hier zien we al gelijk veel natuur, en valt de rust ons op. De kleine bordjes van de Peel wijzen ons de weg, de Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens. Over dit afgelegen en ontoegankelijke veengebied ontstonden tal van sagen. Het moeras had de reputatie voor onbekenden levensgevaarlijk te zijn. Eén van de oorzaken daarvan was het dichte en ingewikkelde netwerk van Peelbanen aan vooral de Limburgse kant van de grens. Die dienden voor de afvoer van turf en mochten niet verward worden met de schaarse doorgaande routes. De Peel eindigde niet in Weert, maar liep door tot Neerpelt en Overpelt in België. Neerpelt betekent “laag peel”, Overpelt betekent “hoog peel”.

In dit mooie gebied worden we ontvangen met koffie en wat lekkers. De film die hierna zal starten, toont u alles over het winnen van Turf in de Peel. Hierna, krijgen we een heerlijke Lunch, een koffietafel. Daarna maakt u een wandeling met de gids door dit mooie gebied de Peel.

Gedurende de 19e eeuw werd de woeste Peelnatuur vooral beschouwd als een bron van winsten, dan wel als jachtgebied. Een document uit 1841 verheerlijkte het waterwild ‘’van allerlei soort en elders onbekend’’. Ook konden jagers zich ‘’verlustigen’’ aan het jagen op patrijzen, terwijl de hazen werden geroemd als zijnde ‘’van uitmuntende smaak’’. Wél werd de Peel door verschillende natuuronderzoekers bezocht, waaronder Hugo de Vries. Pas in 1919 schreef Frans van Baar uit Venray een brief aan Natuurmonumenten met het verzoek om een stuk Peel te pachten en zodoende met name de Goudplevier te behouden. Pas in 1930 kwam het eerste natuurreservaat in de Peel tot stand: het Peelen met heide in het Sint Anthonisbos, dat vanaf de jaren ’20 was aangelegd. Vanaf 1951 werden delen van de Groote Peel aangekocht door Staatsbosbeheer. Dit groeide uiteindelijk aan tot een Nationaal Park van 1.441 ha. Daarnaast is een aantal gebieden behouden die aan weerszijden van de Helenavaart liggen, en wel de Mariapeel, die in 1940 door de Maatschappij Zandbergen was aangekocht om er landbouwbedrijven te vestigen. In 1964 werd het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. In de Deurnese Peel en de Liesselse Peel waren verveners actief voor de winning van turf voor de productie van tuinturf en potgrond. In 1978 kwam de Werkgroep Behoud de Peel tot stand. Einde 1980 werden de Deurnese Peel, De Bult, Het Zinkske en de Heitrakse Peel als beschermd natuurgebied aangewezen en in 1984 stopte de vervening aldaar waardoor, samen met de Mariapeel, een natuurgebied van 2.500 ha ontstond, waarin overigens tal van restanten van de vroegere ontginning te vinden zijn.

Als het minder weer is, maken we de tocht met de luxe touringcar. Na de wandeling/rondrit, staat het diner alweer klaar voor ons. Deze 3 gangen maaltijd, wordt excl. drankjes verzorgd.

Het vertrek is rond 19 uur naar uw opstapplaats.

Het programma met de bus in het kort

Een compleet verzorgde dagtocht, inclusief aankomst met koffie en vlaai, rondwandeling met gids, lunch, vrije tijd en een diner. Genieten van natuur en Limburg.

Inclusief

 • Luxe touringcar gedurende de hele dag
 • Reisleiding van Pajos reizen
 • Lunch inclusief
 • Diner inclusief
 • Koffie met vlaai inclusief
 • Rondwandeling met boswachter inclusief
 • Een heerlijke verwendag
 •  Garantiefonds

Exclusief

 • Alle persoonlijke uitgaven
 • Uw verzekeringen
 • Alles wat niet bij inclusief staat

Opstapplaatsen

Ziet u hiervoor het reserveringsformulier

Reserveren

Copyright 2019 by Pajos reizen Weert.  Wij verhuren bussen in Limburg, Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Zeeland. Klikt u op de knop voor meer informatie Wij zijn er voor al uw verzorgde busreizen door heel Europa, en voor al uw mooie dagtochten met de bus naar steden, pretparken, gebieden en diverse landen. Altijd uitgevoerd met onze reisleiding, lokale gidsen en inclusief entrees.